EN

صفحه اصلی  >  محصولات حفاظت در برابر صاعقه
تجهيزات حفاظت در برابر صاعقه مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

حفاظت کامل یک سازه در برابر صاعقه شامل حفاظت جلد خارجی یا حفاظت اولیه (External Protection) و حفاظت داخلی یا ثانویه (Internal Protection) می شود. افزون بر این می توان جهت حفاظت پیشگیرانه قبل از وقوع صاعقه و اطلاع زود هنگام، از تجهیزات و سیستمهای هشدار قبل از وقوع یا حفاظت پیشگیرانه (Preventive Protection) استفاده نمود.

 

محصولات حفاظت در برابر صاعقه:

 

سیستم حفاظت اولیه یا خارجی (اکتیو و پسیو) به منظور حفاظت جلد بیرونی سازه در برابر اصابت مستقیم سازه طراحی و نصب می شود. این سیستم شامل یک سری میله های صاعقه گیر (پسیو یا اکتیو) هادی میانی و سیستم ارت (ترمینال زمین) و کلیه اتصالات مربوط به آن می شود و می بایست توانایی جذب و هدایت جریان های زیاد صاعقه را برای مدت معینی داشته باشند. طبق استانداردهای مختلف، سیستم حفاظت خارجی باید جریان صاعقه را بدون ایجاد نقص و با تحمل نیروهای الکترودینامیکی ناشی از آن به زمین هدایت نماید بطوریکه کمترین میزان جریان به داخل سازه نفوذ نماید.

در زمینه حفاظت خارجی و با توجه به استاندارهای موجود ، استفاده از دو نوع سیستم حفاظتی در مکانهای مختلف رایج است. طبق استاندارد IEC 62305 یک سیستم حفاظتی به سه بخش کلی صاعقه گیر (Air Termination) ، هادی میانی (Down Conductor) و سیستم زمین (Earth Termination) تقسیم می شود. این سه بخش در هر دو نوع سیستم حفاظتی وجود دارد. تنها تفاوت دو نوع حفاظت ، در نوع صاعقه گیر است. در هر دو نوع جریان صاعقه پس از برخورد به صاعقه گیر و جذب ، از طریق هادی میانی به زمین منتقل می شود. به منظور آشنایی بیشتر با حفاطت خارجی به بخش اصول حفاطت در برابر صاعقه مراجعه نمایید.

با توجه به این حقیقت که طبق استاندارد IEC 61643 حتی در یک سازه مجهز به حفاظت خارجی جریان صاعقه می تواند حداکثر تا 50 درصد به داخل سازه نفوذ کند، نصب یک سیستم حفاظت داخلی در مکانهای حساس و پر اهمیت که از تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی استفاده می شود، لازم به نظر می رسد. جریانهای صاعقه می توانند از طریق القاء الکترومغناطیسی، خطوط سرویس سیستم الکتریکی ، خطوط لوله کشی ، کابلهای آنتن ، تلفن و ... به داخل سازه نفوذ نمایند. در این سیستم حفاظتی از یک سری ادوات حفاظتی برقگیر (Surge Arrester) جهت جذب و یا انحراف جریانهای صاعقه و اضافه ولتاژ های ناشی از آن به زمین  استفاده می شود.

موارد پراهميت كاربرد سيستمهاي حفاظت در برابر صاعقه:

  • تاسيسات نفتي، پالايشگاه، تلمبه خانه، ايستگاههاي تقليل و افزايش فشار گاز، مخازن نفت و فراورده هاي نفتي، جايگاه سوخت،
  • سايتها و ساختمانهاي مخابراتي، آنتنهاي فرستنده و گيرنده تلويزيوني، آنتنهاي تلفن همراه، هواشناسي، سايتهاي تجهيزات رايانه اي،
  • كليه اماكن و سايتهاي نظامي، انبار مهمات،
  • مراكز توليد و انتقال نيرو، نيروگاهها، پستهاي توزيع ،
  • صنايع غذايي، چوب، كاغذ، مواد شيميايي،
  • مراكز عمومي، بيمارستانها ، مجتمعها و ...
 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست