EN

سيستم هاي حفاظتي پيشگيرانه

آگاهی زود هنگام از زمان وقوع صاعقه ، بهترین نوع حفاطت در برابر این پدیده طبیعی می باشد. باید توجه داشت که از وقوع و یا اصابت صاعقه به هیچ وجه نمی توان جلوگیری نمود. اما اگر بتوان به طریقی از زمان وقوع آن با خبر بود، می توان از بسیاری از صدمات و آسیبهای آن جلوگیری نمود. این هدف نهایی از حفاظت در برابر صاعقه است. با توجه به این حقیقت که صاعقه در اثر حرکت ابرها در مسیری مشخص رخ می دهد، می توان با ردیابی تخلیه های الکتریکی که در اتمسفر این مسیر رخ می دهد از ورود ابرهای صاعقه خیز به منطقه مورد حفاظت با خبر شد.به این روش حفاظتی اصطلاحا حفاظت پیشگیرانه یا Preventive Protection گفته می شود.

 

آشکارساز صاعقه PREVISTORM، سیستم هشدار دهنده حفاظت در برابر صاعقه

 

  • INGESCO PREVISTORM

PREVISTORM یک نوع آشکار ساز تخلیه الکتریکی جوی پیشرفته می باشد که قادر است میدانهای الکترواستاتیکی تولید شده در پیرامون محل نصب را شناسایی و رخداد آن را ثبت کند. دستگاه دارای یک سنسور است که در فضای خارجی سازه نصب شده و به سیستم مرکزی متصل می شود. آلارمهای دستگاه قابل برنامه ریزی بوده و گراف دامنه تغییرات میدان الکترواستاتیکی بر روی نرم افزار قابل مشاهده است.

  • استانداردهای مورد استفاده:

- IEC 62793:2016. CLASS A

- EN 55011/22

- IEC 61000-3-2, 61000-3-3

- دارای گواهینامه تست و کارائی از آزمایشگاه LABELEC

 

دانلود Technical sheet
 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست